• Suprafață:41,25 kmp
  • Intravilan:197 ha
  • Extravilan:3928 ha
  • Populație:3380
  • Gospodării:1990
  • locuințe:1700
  • grădinițe:2
  • școli:2

Localități aflate în administrație:

Bodeşti, Bârzeşti, Bărbăteşti, Negruleşti

Așezarea geografică:

Teritoriul comunei Bărbătești este situat în zona de nord-vest a județului Vâlcea, la 35 km de Municipiul Râmnicu Vâlcea. Teritoriul său administrativ se învecinează cu următoarele terenuri comunale:
- la nord cu comuna Costești (Parcul Național "Buila - Vânturarița");
- la vest cu comuna Costești;
- la sud cu comuna Pietrari;
- la est cu comuna Stoenești și orașul Băile Olănești.
Față de orașele mai apropiate, se află la următoarele distanțe:
- Municipiul Râmnicu Vâlcea 35 km;
- Horezu 15 km;
- Băbeni 25 km.
În cadrul marilor unităţi de relief ale ţării, teritoriul comunei Bărbăteşti face parte din zona subcarpatică getică, situată în partea de nord-est a Olteniei, la vest de Olt, delimitată la est de dealul Drogului, ce formează cumpăna apelor între bazinul hidrografic al pârâului Govora şi al pârâului Otăsău, iar la vest de dealul Costeştilor, ce formează cumpăna apelor între bazinul hidrografic al râului Bistriţa şi al Otăsăului.

Activități specifice zonei:

Agricultură
Zootehnie
Apicultură
Legumicultură
Pomicultură

Activități economice principale:

Comerț
Turism
Transporturi
Exploatarea lemnului

Obiective turistice:

Schit
Mănăstirea Pătrunsa
11 Biserici monumente istorice
Parcul Naţional - Buila Vânturariţa

Evenimente locale:

Festivalul dansului popular "Brâul de aur" - în data de 8 septembrie a fiecărui an

Facilități oferite investitorilor:

Forță de muncă disponibilă, calificată și necalificată
Acces la telefonie fixă și mobilă - Telekom
Rețea de cablu TV
Teren pentru investitori
Acces DN 67 Târgu Jiu - Râmnicu Vâlcea
Alimentare cu apă
Intermedieri, concesionări - vânzări terenuri
Dezvoltarea agroturismului
Acces la utilități

Proiecte de investiții:

Asfaltare drumuri de interes comunal 2,513 km - comuna Bărbătești, județul Vâlcea
Reabilitare Școală Bodești
Reabilitare Cămin Cultural Bărbătești
Construcție dispensar în satul Bărzești, comuna Bărbătești, județul Vâlcea
Asigurarea scurgerii apelor prin șanțuri betonate pe DJ 646 comuna Bărbăteşti, județul Vâlcea
Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Bărbătești, județul Vâlcea