• Asfaltare drumuri de interes comunal 2,513 km - comuna Bărbătești, județul Vâlcea
  • Reabilitare Școală Bodești
  • Reabilitare Cămin Cultural Bărbătești
  • Construcție dispensar în satul Bărzești, comuna Bărbătești, județul Vâlcea
  • Asigurarea scurgerii apelor prin șanțuri betonate pe DJ 646 comuna Bărbăteşti, județul Vâlcea
  • Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Bărbătești, județul Vâlcea