Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și

Epurarea Apelor Uzate al Comunei Bărbătești, județul Vâlcea

Conform HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.